• Opvolgen van discussienota’s en ontwerpadviezen van de CBN, in zoverre deze van belang zijn voor het auditberoep en stellingnames voorbereiden van de Raad van het IBR
  • Coördinerende overlegrol als adviesorgaan van de Raad aangaande specifieke boekhoudkundige aangelegenheden waarbij het auditberoep er belang bij heeft om een gemeenschappelijk standpunt in te nemen.

 

In 2019 heeft de Commissie voornamelijk ontwerpreacties van de Raad voorbereid omtrent vijf ontwerpadviezen van de CBN. Het betrof de ontwerpadviezen aangaande:

  • De boekhoudkundige verwerking van crowdfunding;
  • De gevolgen op gebied van financiële rapportering als gevolg van de brexit;
  • De groepsbijdragen verbonden aan de fiscale planning van vennootschappen;
  • De neerlegging van de enkelvoudige jaarrekening bij de Nationale Bank van België: nieuwe modellen van de jaarrekening;
  • De inbreng in nijverheid bij besloten vennootschappen en coöperatieve vennootschappen.

 

Een selectie van de belangrijkste reacties van de Raad op de ontwerpadviezen van de CBN wordt ter beschikking gesteld op de website van het IBR in de rubriek “Regelgeving en Publicaties – Reacties van de Raad van het IBR op de adviezen van de Commissie voor Boekhoudkundige Normen (CBN)”. 

 

De Commissie volgt verder de evolutie in de wetgevende en normatieve initiatieven op internationaal vlak door middel van de aanwezigheid van een aantal van haar leden in de Accounting Working Party van “Accountancy Europe” en haar deelname aan de open debatten van de IFAC.