De 79 vormingssessies (met inbegrip van de “Dag van het Revisoraat”) werden in totaal bijgewoond door 5448 deelnemers (periode van 1 januari tot 31 december 2019), waarvan 4429 (81%) bedrijfsrevisoren, 753 (14%) stagiairs en 266 (5%) derden. Er werd een gemiddelde vastgesteld van 68 personen per event, waarvan 55 confraters. 

 

In 2019 werd een systeem van elektronische evaluaties ingevoerd teneinde de administratieve opvolging van de kwaliteit van de vormingen en de mening van de deelnemers te faciliteren. Na een aarzelende start werd dit systeem meer en meer gebruikt en formuleerden de deelnemers meer voorstellen om over een bepaald thema een sessie te organiseren. Dit stelt ons in staat om de commentaren aan de sprekers over te maken zodat ze er bij een volgende vorming rekening mee kunnen houden en maakt het mogelijk het programma aan te passen aan de voorstellen. Deze voorstellen zijn voor de Commissie vorming een zeer nuttige bron van informatie en inspiratie, die  een verbetering van het vormingsaanbod mogelijk maakt.

 

De meeste seminaries werden in 2019 nog meer dan andere jaren over het algemeen zeer positief geëvalueerd: een buitengewoon gemiddeld percentage van 86%  voor de algemene beoordeling en voor de didactische benadering, en liefst 87% voor de kwaliteit van de documentatie. De Commissie vorming is er zich van bewust dat deze uitzonderlijke cijfers deels veroorzaakt worden door de ingevulde maximale score als standaardoptie. Dit komt de objectiviteit niet ten goede en daarom zal dit systeem in 2020 worden herzien. Niettemin bewijzen deze scores dat de sprekers de kwaliteit van hun werk bijzonder ter harte hebben genomen in het kader van de vormingssessies die hen werden toevertrouwd.