Het IBR – lid van de IFAC sinds haar oprichting – volgt nauwlettend de activiteiten van deze belangrijke internationale instelling, zowel de jaarlijkse algemene vergadering als de activiteiten van de IAASB en de IESBA.

 

 

Algemene vergadering van de IFAC 

De Secretaris-generaal, Marc BIHAIN, heeft deelgenomen aan de algemene vergadering van de IFAC in Vancouver van 13 tot 14 november 2019. 

 

 

Deelname van het IBR aan de andere activiteiten van de IFAC

De Secretaris-generaal heeft deelgenomen aan het Chief Executives’ Strategy Forum dat gehouden werd op 25 februari in New York. De uitdagingen en de perspectieven voor het beroep kwamen er onder andere ter sprake. De problematiek van de ontwikkeling en goedkeuring van normen alsook van de respectieve taken van de vertegenwoordigers van het beroep en van de Monitoring Group werden hierop besproken.

 

De Secretaris-generaal en het diensthoofd vaktechniek van het IBR, Inge VANBEVEREN, hebben de IAASB-conferentie in Parijs bijgewoond die als doel had feedback te krijgen op de publicaties ’Discussion Paper Audits of Less Complex Entities: Exploring Possible Options to Address the Challenges in Applying the ISAs’ en ‘Quality Management Standards (ISQM 1, ISQM 2 and ISA 220)’.

 

 

Deelname van het IBR aan de Edinburgh Group

Het IBR – vertegenwoordigd door de Secretaris-generaal – heeft op 27 februari en 12 november 2019 deelgenomen aan de werkzaamheden van de Edinburgh Group die is samengesteld uit een deel van de leden van de IFAC met als doel binnen de IFAC de belangen van de kleine en middelgrote kantoren en van de ontwikkelingslanden te verdedigen, alsook rekening te houden met de problemen van de kmo-cliënten. Erevoorzitter Michel DE WOLF heeft ook deelgenomen aan de vergaderingen van de Edinburgh Group.