In 2019 heeft de FIDEF, een structuur binnen de Franse taalgemeenschap gericht op informatie-uitwisseling en samenwerking, 38 landen verspreid over vier continenten bijeengebracht.  

 

De Ondervoorzitter en de Secretaris-generaal hebben het IBR vertegenwoordigd op de algemene vergadering van de FIDEF die plaatsvond te Parijs op 24 september 2019. Confrater Michel DE WOLF heeft deze vergadering ook bijgewoond in zijn hoedanigheid van Erevoorzitter van de FIDEF.