Het IBR heeft in 2019 zijn actieve rol binnen Accountancy Europe voortgezet in meerdere werkgroepen. Deze groepen staan in voor informatie-uitwisseling tussen nationale organisaties en Accountancy Europe over de aangelegenheden die het beroep aanbelangen en ze werken aan verschillende projecten die tot doel hebben het standpunt van het Europees beroep t.o.v. de instellingen van de EU en van de internationale organisaties en standardsetters te verdedigen: de audit maar ook de boekhouding, de strijd tegen het witwassen, de banksector, de kapitaalmarkt, het belastingstelsel, de ondernemingsverslaggeving, de deontologie en de toegang tot het beroep, de verzekeringssector, de overheidssector, de duurzame ontwikkeling en de kleine en middelgrote ondernemingen.

 

De in Brussel gevestigde Accountancy Europe is een grote steun voor het beroep bij het zoeken naar oplossingen die in het algemeen belang zijn. Deze organisatie vervult tevens een informatieve rol ten aanzien van haar leden (51 beroepsinstituten afkomstig uit 35 ​​landen, waaronder de 28 lidstaten van de Europese Unie).

 

In 2019 heeft Accountancy Europe de klemtoon gelegd op de volgende aangelegenheden: de toekomst van de controle- en assurance-opdrachten onder andere voor de kmo’s, de digitalisering, de aantrekkelijkheid van het beroep, de verslaggeving en het belastingstelsel.

 

Op 2 oktober 2019 heeft een evenement voorbehouden aan de leden van Accountancy Europe (AE) vertegenwoordigers van de leden van Accountancy Europe en vrijwilligers van deskundigengroepen bijeengebracht. Deze dag rond ledenbetrokkenheid was de gelegenheid om transversale besprekingen te voeren over actuele onderwerpen en om van gedachten te wisselen over lopende werkzaamheden. De bekommernis omtrent de evolutie van de auditmarkt binnen de Europese Unie – en in het bijzonder in het Verenigd Koninkrijk en Nederland – werd hierop ook aangekaart.