• Vlaamse Codex Overheidsfinanciën – Decreet van 29 maart 2019 en Besluit van de Vlaamse Regering van 17 mei 2019
  • Modelverslag over de geconsolideerde jaarrekening van de politieke partijen
  • Brochure De bedrijfsrevisor: een bevoorrechte partner voor de actoren van de publieke en de non-profitsector 
  • Modellen van bijzonder bestek - commissarismandaat