Patrick Van Impe, Lid van de Raad, Voorzitter van de Stagecommissie

 

Voorzitter: Patrick Van Impe

Ondervoorzitter: Luc Verrijssen 

Leden van de Raad: Fernand Maillard en Tom Meuleman (tot 02/05/2019) 

Externe leden: Romuald Bilem, Boudewijn Callens, Fabio De Clercq, Déborah Fischer (vanaf 02/05/2019), Laura Guarino (vanaf 02/05/2019), Vinciane Maricq (tot 02/05/2019), Dirk Stragier, René Van Asbroeck (tot 02/05/2019) en Sofie Van Grieken (vanaf 02/05/2019).

Technische adviseurs: Martine Blockx en Astrid Meesters (vanaf 02/05/2019)

Secretariaat: Astrid Van Droogenbroeck

 

 

Missie 

De organisatie van de toegang tot het beroep is één van de essentiële opdrachten die de wetgever aan het IBR heeft toevertrouwd.  De stagiairs-bedrijfsrevisoren zijn de bedrijfsrevisoren van de toekomst en het is dan ook één van de voornaamste bekommernissen van de Stagecommissie om een deskundig korps van beroepsbeoefenaars klaar te stomen voor de uitoefening van het beroep. De driejarige stage van bedrijfsrevisor verloopt daarom onder het nauwgezet toezicht en de begeleiding van de Stagecommissie die erover waakt dat een hoogstaande kwaliteit van de opleiding wordt gewaarborgd. Het takenpakket van de bedrijfsrevisor is veelzijdig en de Stagecommissie acht het bijgevolg van belang dat ook de stage zoveel mogelijk facetten van het beroep behelst.