Op 6 juni 2019 hebben de delegaties van de NBA, het IAB en het IBR hun standpunten uitgewisseld over het beroep in de twee landen in de Belgisch-Nederlandse gespreksgroep. Het IBR was vertegenwoordigd door de Voorzitter, Tom MEULEMAN, door de Secretaris-generaal, Marc BIHAIN, door raadslid Patrick VAN IMPE alsook door de algemeen afgevaardigde Europese en internationale aangelegenheden, Sandrine VAN BELLINGHEN.

 

Tijdens deze vergaderingen werden meer bepaald volgende thema’s besproken: het lidmaatschap van Europese/ internationale organisaties, de ontwikkelingen van de auditmarkt in Nederland, waaronder het publiek toezicht, alsook de aantrekkelijkheid van het beroep.