Een andere nieuwigheid: op 28 november werd een “Dag van het Revisoraat” georganiseerd. De 216 deelnemende confraters konden deelnemen aan workshops rond diverse onderwerpen: “Compliance”, “ISA’s”, het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen en  “Data analytics”. Tussen de workshops en op het einde van de dag, bood de agenda van de dag ruim de  gelegenheid om bij te praten. Zo was deze dag ook een alternatief voor de “regionale ontmoetingsavonden”, die vorig jaar niet werden georganiseerd wegens het duidelijk afnemende succes.

 

Uit een enquête die we nadien organiseerden konden we opmaken dat dit initiatief van de Raad van het IBR in het algemeen erg op prijs werd gesteld. De suggesties tot verbetering worden ter harte genomen. In elk geval waren praktisch alle deelnemers aan de enquête het erover eens dat het niet bij een éénmalig initiatief mag blijven.