Small and Medium Enterprises/Small and Medium Practices

 

 

“De Commissie SME/SMP richt al haar activiteiten op het ondersteunen van een specifieke dienstverlening aan kleine en middelgrote bedrijfsrevisorenkantoren en hun cliënteel, dat hoofdzakelijk uit KMO's bestaat.”

 

Inge SAEYS, Voorzitster van de Commissie SME/SMP

 

Voorzitster: Inge SAEYS 

Leden: Christel DE BLANDER, Marie-Chantal DEBROUX-LEDDET (tot 1 oktober 2019), David DE SCHACHT, Vincent DE WULF, Nicolas DUMONCEAU, Gaëtan DUMORTIER, Thierry DUPONT (tot 1 oktober 2019), Jean-Benoît RONSE DE CRAENE, Ken SNOEKS, Amaury STAS DE RICHELLE, Stéphane DELAUNAY (vanaf 1 oktober 2019), Guy VAN DE VELDE, Christophe REMON (vanaf 1 oktober 2019) en Joseph-Michel BOES (vanaf 1 oktober 2019). 

Secretariaat: Sandrine VAN BELLINGHEN

 

 

Orgaan dat verslag uitbrengt aan de Commissie 

Werkgroep ISA en ISQC 1

 

 

Missie

Via verschillende acties zorgt de Commissie SME/SMP voor de ondersteuning van een specifieke dienstverlening aan de kleine en middelgrote bedrijfsrevisorenkantoren door de samenwerking tussen de grote en kleine kantoren.