De Commissie normen heeft tevens bijgedragen tot het actualiseren van de op de website van het ICCI ter beschikking gestelde tools en modeldocumenten: 

  • Revidocs:  deze tool maakt het mogelijk om voor verschillende ondernemingsvormen een commissarisverslag op te stellen waarin een goedkeurend  oordeel tot uitdrukking wordt gebracht. Op basis van een aantal antwoorden op vooraf gestelde vragen wordt het voorbeeld van commissarisverslag automatisch gegenereerd volgens het model opgenomen in de bijkomende norm bij de in België van toepassing zijnde ISA’s ;
  • Tools voor een efficiënte ISA-audit;
  • Update van het Handboek intern kwaliteitsbeheersingssyteem (ISQC 1 en wet van 7 december 2016) v4.0;
  • Voorbeelden van bevestigingsbrieven – gemeenschappelijke norm controle van KMO’s;
  • Voorbeelden van opdrachtbrieven  – gemeenschappelijke norm controle van KMO’s;
  • Verslag over de geconsolideerde jaarrekening van de politieke partij [X];
  • Commissarisverslagen (update van het ICCI-boek in maart 2019);
  • Pack Petites entités-Kleine Entiteiten (Pack PE-KE) v4.0 en Case Study.