Samenstelling van de Examencommissie

Voorzitter:  Catherine Dendauw (UNamur) 

Leden:  Romuald BILEM (UCL), Joël BRANSON (VUB), Boudewijn CALLENS (KU Leuven, campus Antwerpen), Ignace DE BEELDE (UGent), Yves DE CORDT (UCL), Ingrid DE POORTER (UGent), Ann GAEREMYNCK (KU Leuven), Ann JORISSEN (UA), Denis PHILIPPE (ICHEC/UCL), Danielle SOUGNÉ (HEC-ULg) en Patrick VAN IMPE (KU Leuven, campus Antwerpen) 

 

De voornaamste bevoegdheid van de Examencommissie bestaat in het goedkeuren van de vragen voor de theoretische stage-examens. De Examencommissie draagt de opdracht voor het opstellen van deze vragen op aan personen die één of meerdere van de vakgebieden doceren aan een universiteit of hogeschool van het lange type. Zij stelt daarenboven de lijst op met nuttige referentiewerken die de deelnemers aan de theoretische stage-examens kunnen raadplegen ter voorbereiding ervan. Tot slot delibereert de Examencommissie over de examenresultaten en rapporteert deze aan de Stagecommissie. In het kader van haar verschillende werkzaamheden heeft de Examencommissie het afgelopen jaar driemaal vergaderd.