“De aan de Juridische Commissie voorgelegde vragen hebben meer bepaald betrekking op het vennootschapsrecht en op de voorschriften in verband met de organisatie van het beroep. In 2019 heeft de Juridische Commissie in het bijzonder aandacht besteed aan de ontwikkelingen na de invoering van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen.” 

 

Raynald VERMOESEN,  Voorzitter van de Juridische Commissie
 

Samenstelling van de Commissie

Voorzitter: Raynald VERMOESEN (bedrijfsrevisor) 

Leden: Lieven ACKE (bedrijfsrevisor), Jean-Philippe BONTE (bedrijfsjurist) (tot 30 september 2019), Herman BRAECKMANS (professor emeritus UAntwerpen – advocaat), Arnaud CLYBOUW (bedrijfsrevisor) (tot 30 september 2019), Sarah DE GEYTER (Agoria),  Annelies DE WILDE (GUBERNA), Michel DE WOLF (bedrijfsrevisor) (vanaf 1 oktober 2019), Ann DIRKX (NBB), Paul Alain FORIERS (professor emeritus ULB – advocaat), Hugues FRONVILLE (bedrijfsrevisor), Jean-Paul KOEVOETS (bedrijfsrevisor) (tot 30 september 2019), Mehdi KOOCHEKI (ABVV), Patricia LELEU (bedrijfsrevisor) (vanaf 1 oktober 2019), Thierry LHOEST (FSMA), Henri OLIVIER (professor emeritus ULiège), Luk OSTYN (bedrijfsrevisor), Erik PEETERMANS (VBO) (tot 30 april 2019), Gilberte RAUCQ (erenotaris), Daniel VAN CUTSEM (bedrijfsrevisor) (tot 30 september 2019), Laurent VAN DER LINDEN (bedrijfsrevisor) (vanaf 1 oktober 2019), Laurence VAN EYCKEN (bedrijfsjurist) en Thierry VAN LOOCKE (bedrijfsrevisor). Deze personen zetelen in persoonlijke naam en verbinden geenszins de organisatie waaraan ze verbonden zijn.

Secretariaat: Steven DE BLAUWE, Camille LUXEN (vanaf 1 februari 2019), Dounia SMEYERS (tot 15 februari 2019) en Erwin VANDERSTAPPEN

 

 

Missie

De Juridische Commissie verleent juridische bijstand aan de organen en de commissies van het IBR door adviezen te verstrekken en mee te werken aan het uitwerken van de rechtsleer om gedragslijnen ten behoeve van de bedrijfsrevisoren uit te stippelen. De Commissie buigt zich ook over juridische (ontwerp)adviezen van de Stichting ICCI die op vraag van de bestuurders van het ICCI aan haar worden voorgelegd.

 

De Juridische Commissie is, in de meerderheid, samengesteld uit personen uit de academische wereld, de advocatuur, het notariaat en de publieke overheden, en, bijkomend, uit bedrijfsrevisoren. Deze diverse samenstelling van de Commissie creëert een unieke gelegenheid om ideeën en ervaringen met elkaar te confronteren.

 

De aan de Commissie voorgelegde vragen hebben meestal betrekking op het vennootschapsrecht of op de regelgeving die het beroep van bedrijfsrevisor aanbelangt, met uitzondering van het fiscaal recht. Bovendien heeft de Juridische Commissie aandacht voor de wetgevende hervormingen die op het bedrijfsrevisoraat betrekking hebben.