Het IBR heeft reeds bewezen ten dienste te staan van de publieke en non-profitsector en wil dit in de toekomst voortzetten. Hierbij wordt gestreefd naar een maximale samenwerking met de andere controleactoren in deze sector.

 

Lieven Acke, Raadslid, Voorzitter van de Commissie Publieke en Non-profit Sector

 

Voorzitter: Lieven ACKE

Leden: Céline ARNAUD, Griet BERTEN (tot 30 september 2019), Johan CHRISTIAENS, Arnaud CLYBOUW (tot 30 september 2019), Olivier de BONHOME (tot 30 september 2019), Guy COX (sinds 1 oktober 2019), Bénédicte DEJON  (sinds 1 oktober 2019), Jean FOSSION, Michel LECOQ (tot 30 september 2019), Fernand MAILLARD, Marleen MANNEKENS, Eric MATHAY (tot 30 september 2019), Thomas MEURICE (sinds 1 oktober 2019), Valérie PITON (tot 30 september 2019), Sara STEYAERT (sinds 1 oktober 2019, Michel TEFNIN (tot 30 september 2019), Cécile THEUNISSEN (tot 30 september 2019) en Ria VERHEYEN

Secretariaat: Alexia CAUWE, Steven De BLAUWE, Roby FELE  en Erwin VANDERSTAPPEN

 

 

Werkgroepen die verslag uitbrengen aan de commissie

  • ISA public sector paragraphs
  • Specificiteiten Non-profit sector
  • NGO
  • IPSAS
  • Observatorium van de openbare aanbestedingen

 

 

Observatorium van de openbare aanbestedingen

Het Observatorium van de openbare aanbestedingen heeft als hoofddoel de aanbestedende overheden bij te staan bij het opstellen van een bijzonder bestek tot aanstelling van een bedrijfsrevisor.

Het observatorium komt op een meer proactieve wijze tussen bij de aanbestedende overheden die een bedrijfsrevisor willen inschakelen om hen te helpen bij het opstellen van hun bijzonder bestek.

Naar aanleiding van de wetgevende ontwikkelingen en de reacties van verschillende aanbestedende overheden waarmee het Observatorium in contact is getreden, heeft de Commissie Publieke sector een grondige denkoefening gevoerd over de meest geschikte gunningscriteria die naast het prijscriterium dienen te worden voorzien voor de aanstelling van een bedrijfsrevisor als commissaris.

De verschillende modellen van bijzonder bestek worden aangepast in functie van de wetgeving en van de best practices.

 

 

Missie

De Commissie Publieke en Non-profit sector (sinds 1 oktober 2019: Commissie Publieke sector) heeft als hoofdtaak het beroep in de context van de externe controle binnen de publieke sector en de non-profitsector te positioneren.  Ze gaat na of, en in welke mate, een onafhankelijke audit reeds bestaat bij de verschillende subsectoren van de Belgische overheid en wat de rol is, en kan zijn, van de bedrijfsrevisor bij de auditwerkzaamheden in de publieke en non-profit sector. Hierbij wordt gestreefd naar een maximale samenwerking met de andere actoren werkzaam in dit gebied.