In het kader van het Frans-Belgisch Comité dat bijeengekomen is op 11 februari 2019 in Parijs, hebben de Voorzitter, Thierry DUPONT, en de Secretaris-generaal een ontmoeting gehad met de vertegenwoordigers van de CNCC (de heer Jean BOUQUOT, Voorzitter van de CNCC, mevrouw Mireille BERTHELOT, Ondervoorzitter van de CNCC, en de heer Cédric GELARD, algemeen afgevaardigde van DIPAC).

 

Op deze vergadering werden onder meer volgende onderwerpen besproken: de auditdrempels, de governance van Accountancy Europe – en in het bijzonder de oprichting van een mogelijk orgaan met betrekking tot de audit als gesprekspartner voor de CEAOB – alsook de governance van de IFAC.