Samenstelling van de Jongerenraad

Voorzitter: Gaëtan DUMORTIER

Leden: Christian CALUWAERTS, Catherine CEULEMANS, Joachim DAVOLI, Annelies DEPLANCKE, Elise DEPROST, Elke DE VRIENDT, Cedric GISTELINCK, Benjamin GORLIER, Laura GUARINO, Manon HEEREN, Eva MEERSMAN, Astrid MEESTERS, Thomas MEURICE, Catherine MONSIEUR, Jabo MUTSINZI, Tom RENDERS, Tine VAN BUYNDER, Liesbet VANDENABEELE, Mathias VERRUE en Audrey WARNANT

Secretariaat: Astrid VAN DROOGENBROECK

 

Missie

De jongerenraad werd eind 2016 opgericht op initiatief van de Raad en is samengesteld uit stagiairs en jonge bedrijfsrevisoren. Zij vervult in hoofdzaak een adviesfunctie en formuleert aanbevelingen aan de Raad en de algemene vergadering. De jongerenraad tracht een stem te bieden aan jonge beroepsbeoefenaars en stagiairs en wil hun bekommernissen - gerelateerd aan de stage en de uitoefening van het beroep - overmaken aan de Raad van het Instituut. Tot slot wil de jongerenraad ook het netwerken tussen de jonge beroepsbeoefenaars en de stagiairs stimuleren.

 

Activiteiten in 2019

Het jaar 2019 was een jaar vol beweging voor de Jongerenraad.

De Jongerenraad heeft in het kader van haar 2 actieterreinen (promotie van het beroep bij de studenten en versterken van de interne netwerking) verschillende grootschalige projecten uitgevoerd, zoals de organisatie van een eerste Community Event, de realisatie van een video voor de studenten, enz.

Het druk bijgewoonde eerste Community Event bood de gelegenheid bij uitstek om via een quiz een ideaal netwerkmoment voor stagiairs en bedrijfsrevisoren van alle leeftijden te organiseren. Gezien het succes van dit evenement werd beslist om in 2020 een tweede editie te organiseren.

De realisatie en verspreiding van een promotie-video voor het beroep, die in verschillende universiteiten en hogescholen in het hele land werd voorgesteld, heeft zeker al bijgedragen tot een betere kennis over het beroep van bedrijfsrevisor.

 

Bekijk de video

 

Deze video zal ook dienen als uitgangspunt voor de mediacampagnes die zullen worden gelanceerd om ons beroep te promoten bij een breed publiek tussen 18 en 26 jaar.

Naast de realisatie van deze belangrijke projecten heeft de Jongerenraad ook gewerkt aan de creatie van een webpagina die uitsluitend gewijd is aan de promotie van het beroep bij de studenten en zijn haar leden ook regelmatig de verschillende universiteiten en hogescholen in België blijven bezoeken om de zichtbaarheid van ons beroep bij de jongeren te vergroten.