Het IBR publiceert sinds 2016 technische nota’s – aanvankelijk “praktische nota’s” genoemd. Elke technische nota wordt gehecht aan een instrument van rechtsleer. Hierdoor worden de technische nota’s geïntegreerd in de rechtsleer die het IBR ontwikkelt overeenkomstig artikel 31, §7 van de wet van 7 december 2016.

 

In 2019 heeft het IBR diverse technische nota’s gepubliceerd naar aanleiding van de invoering van het WVV, die onderworpen worden aan een field testing. Zo beoogt de Raad reeds input te krijgen omtrent de praktische toepassing van hetgeen het Instituut voorstelt inzake de uitvoering van veelal nieuwe opdrachten. Dit laat ons toe om ontwerpnormen te schrijven die zo dicht mogelijk aanleunen bij de praktijk, hetgeen bijdraagt tot duidelijkheid, efficiëntie en de praktische toepasbaarheid van normen. Het uiteindelijk doel van de Raad bij het ontwikkelen van technische nota’s is de omvorming – op korte termijn – in normen.

 

De gepubliceerde technische nota’s betreffen:

  • Technische nota met betrekking tot de opdracht van de bedrijfsrevisor in het kader van de beoordeling van het getrouw en voldoende zijn van de boekhoudkundige en financiële gegevens opgenomen in het verslag van het bestuursorgaan (Mededeling 2019/25 van 20-12-2019)
  • Technische nota betreffende de opdracht met betrekking tot de vrijwillige ontbinding van een (i)vzw in het kader van een commissarismandaat (Mededeling 2019/20 van 06-12-2019)
  • Technische nota’s: nettoactief- en liquiditeitstest (Advies 2019/13 van 05-09-2019 en update via Mededeling 2019/15 van 28-10-2019)
  • Technische nota inbreng in natura, tweede versie (Advies 2019/08 van 27-03-2019)