Het programma 2019 omvatte 68 “klassieke” seminaries die 33 verschillende thema’s behandelden m.b.t. audit en controle, recht, fiscaliteit, ISA’s, IAS/IFRS en plichtenleer. Op de actualiteit van het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen werd ingespeeld met een bijzonder succesvolle  cyclus van vier seminaries in elke taal, met liefst 816 deelnemers in totaal. Daarnaast vonden er nog 10 workshops plaats,  goed voor een totaal van 78 vormingssessies. 

 

De meeste seminaries werden zoals gebruikelijk gewijd aan topics rond audit en controle. Twee ervan hadden betrekking tot de module Not-for-profit, twee tweetalige seminaries situeerden zich in de audit van de financiële sector, één seminarie betrof de publieke sector.

 

Ook drie informaticathema’s werden opnieuw behandeld: “Impact of Data analytics on audit”, “Statistische steekproeven en “Begrijpen van de informaticasystemen en evalueren van de impact op de controle-aanpak”.

 

 

Webinars

Voor de eerste keer werden bij wijze van test webinars georganiseerd. Het ging om zes seminaries, waarvan vier in het Nederlands, die zowel op het IBR als in het eigen kantoor konden gevolgd worden. Het betrof volgende onderwerpen: “Actualiteiten Compensation and benefits”, “Going Concern”, “Risicobenadering conform de ISA's” en “Impact of data analytics on audit”. Het IBR kon voor deze “testwebinars” rekenen op de gewaardeerde technische medewerking van de Antwerpse beroepsvereniging BAB-BKR. In het totaal waren er 211 deelnemers voor deze webinars. We stelden een geleidelijke toename van het aantal deelnemers vast. Het Nederlandstalige webinar over “Data analytics” telde liefst 84 deelnemers. 

 

Na deze geslaagde tests, zal het Instituut, naast klassieke seminaries, in het volgende programma 2020-2021 ook webinars aanbieden, onder meer om een antwoord te bieden aan de steeds groter wordende mobiliteitsproblematiek en om de confraters nog beter in staat te stellen hun drukke beroepsbezigheden te combineren met het volgen van noodzakelijke opleidingen.

 

 

Deelnemers vormingsactiviteiten van 2015 tot 2019